Character AnimationDoživite pokret na drugačiji način – kroz neraskidivi spoj tradicionalne animacije i digitalnih tehničkih veština!    

Na ovom kursu naučićete da prenesete pokret, emociju i fizičku težinu na modele i da predstavite dešavanja iz priče, koristeći alat koji nudi programski paket Maya. Počev od crtanja poza i postavljanja blokinga, pa do kreiranja fluidnih pokreta u prostoru i vremenu, vodićemo vas korak po korak kroz čudesan svet animacije. Pažnju ćemo usmeriti na razvoj vašeg kreativnog izražavanja uz pomoć eksperimentalnih i inovativnih animacijskih tehnika, kako biste naučili da oživite predmete i karaktere na ubedljiv i verodostojan način.

Kao dodatak kursu osmislili smo jednonedeljnu radionicu 2D animacije, na kojoj ćete, kroz praktični rad, učiti o istoriji, teoriji i filozofiji animacije - od njenog nastanka pa sve do danas. Radionicu vodi naš čuveni animator, strip crtač i ilustrator, Aleksa Gajić. 

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

__________________________________________________
dužina trajanja kursa:  180 časova i jednonedeljna radionica,
                                  Master Class, sa Aleksom Gajićem
__________________________________________________
potrebno predznanje:   3D/VFX Essentials* 
__________________________________________________
cenu kursa na srpskom : 1300 EUR             
__________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
  **dostupna praksa
     u cenu je uračunat PDV
      čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________


Oblasti:

NEDELJA  I

   Upoznavanje, uvod, definisanje pojma animacija, graph editor, krive, autokey, playblast, praktični primeri radi boljeg razumevanja.
    Vežba
  •Postupak u definisanju pokreta, pojmovi: extreme, key, breakdown, inbetweens...Uvod u principe animacije.
    Vežba
  •Definisanje vremena, timing and spacing, organski pokret, lukovi…
    Vežba

NEDELJA II

  • Postupci izvođenja, planiranje, analiza, reference, storyboard, anticipacija, squash and strech            
    Vežba
  • Pokret, kretanje, karakteristike kretanja, follow through and overlapping action
    Vežba
  • Slow in and slow out, exaggeration
    Vežba

NEDELJA III

  • Pregled vežbi, staging, linija akcije, crtanje poza
    Vežbe
  • Upoznavanje sa rigom, appeal
    Vežba
  • Straight ahead action and pose to pose, planiranje walkcycle animacije
    Vežbe

NEDELJA IV

  • Hod, postavka poza radi što boljeg određivanja željenje radnje, težina i balans
    Vežba
  • Vezivanje poza u vremensku celinu, praktični primer radi boljeg objašnjenja
    Vežba
  • Spoljašnja i unutrašnja sila koja utiče na akciju, secondary action
    Vežba

NEDELJA V

  • Praktični primer vežbe
    Vežba
  • Praktični primer vežbe
    Vežba
  • Rezime i pregled vežbi
    Vežbe

NEDELJA VI

   Master Class Alekse Gajića - Aleksa je naš poznati strip autor, iliustrator, animator, reditelj i autor višestruko nagrađivanog              animiranog filma "Technotise – Edit i ja". Na radionici 2D animacije, kroz praktični rad na projektu, upoznaćete se sa istorijom,              teorijom i filozofijom tradicionalne animacije.


NEDELJA VII

  • Uvod u glumu, pokreti tela u kontekstu glume, nemi filmovi kao primer, planiranje vežbe: zajedno sa predavačem rad na ideji i            planiranju vežbe, cilj vežbe je animacija emocije putem pokreta i govora tela, karakter je u jednom emotivnom stanju, a usled              spoljašnjeg faktora prelazi u potpuno suprotno stanje (pr. Miran- nervozan, srećan- tužan, spokojan- zapanjen, tužan- uplašen...)
    Vežba
  • Ritam, tekstura u tajmingu, moving holds
    Vežba
  • Personality i appeal
    Vežba

NEDELJA VIII

  • Ruke, kontrast, preterivanje, pregled vežbi
    Vežba
  • Anticipacija, pantomima, "zaobilaženje" klišea, pregled vežbi
    Vežba
  • Rezime i pregled vežbi
    Vežbe

NEDELJA IX

  • Kompozicija, layout, film
    Vežba
  • Razbijanje scene ili akcije u odvojene ideje, sekcije... napredni tajming, planiranje završne animacije
    Vežba
  • Dijaloške scene, usmeravanje pažnje, animiranje više karaktera
    Vežba

NEDELJA X

  • Unutrašnji i spoljašnji pokretači, motivacija, pregled vežbe     
    Vežba
  • Kompleksniji overlap i anticipacija
    Vežba
  • Stilovi animacije, realizam, cartoony, pregled vežbi
    Vežba

NEDELJA XI

  • Sekundarna animacija, govor tela
    Vežba
  • Animiranje dijaloga
    Vežba
  • Animacija lica, očiju, ekspresije
    Vežba

NEDELJA XII

  • Finaliziranje animacije lica, pregled vežbe
    Vežba
  • Podtekst, detalji
    Vežba
  • Rad na doterivanju animacije, dodavanje detalja, kontrola pokreta
    Vežba

NEDELJA XIII

  • Rad na dovršavanju vežbi, pregled vežbi, konsultacije…
  • Rad na dovršavanju vežbi, pregled vežbi, konsultacije…
  • Rad na dovršavanju vežbi, pregled vežbi, konsultacije…

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

Ollie Johnston and Frank Thomas, The ILLUSION OF LIFE: DISNEY ANIMATION, Abbeville Press Publishing, NY, USA, 1981
Walt Stanchfield and Don Hahn, Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: Volume 1, Focal Press Publishing, Burlington, MA, USA, 2009
Walt Stanchfield and Don Hahn, Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: Volume 2, Focal Press Publishing, Burlington, MA, USA, 2009
Harold Whitaker and John Halas, Timing for Animation, Focal Press Publishing, Burlington, MA, USA, 2009
Hooks, Ed, Acting for Animators - Revised Edition: A Complete Guide to Performance Animation, Heinemann Drama Publishing, 2003
Williams, Richard, The Animator's Survival Kit, Faber and Faber Publishing, NY, USA, 2009

* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra
________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


________________________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close