Digital Compositing

Ovladajte završnom fazom VFX produkcije!  

Šta je ono što razlikuje filmove poput Ratova zvezda, Matriksa, Gospodara prstenova od drugih?
Specijalni efekti, minijature, eksplozije, lutke, digitalni karakteri, nadrealne scene. Sam po sebi, svaki od datih elemenata nije dovoljan, već se različiti elementi (npr. minijature i glumci) uklapaju tako da stvaraju kod gledaoca iluziju realnosti. Tako, glumac koji je snimljen na zelenoj pozadini u realnosti, prelazi u virtuelni svet neke udaljene galaksije, u dalekoj budućnosti. Uklapanje raznih elemenata, tj. kompoziting, jeste tema ovog kursa. 

Na preko 70 časova i 100 vežbi polaznici će naučiti principe kompozitinga, green screen uklapanja žive slike sa digitalnim elementima, kolor korekcije, stereo kompozitinga, rada sa praktičnim elementima, rada sa filmskim i digitalnim materijalom, rada u produkcijskom okruženju... Sve tehnike biće objašnjene kroz primere iz produkcije, koje će sami polaznici obrađivati na vežbama. 

Takođe, detaljno će biti obrađena sama tehnologija digitalnog signala, slike, procesinga, kao i tehnologija filma, fotografije, sa uporednom analizom prednosti jednog i drugog pristupa.
Pored tehničkog dela, temeljno će se obraditi i teorijski deo, osnove fotografije i likovnosti, vizuelne percepcije, komunikacije, kako bi polaznici stekli dovoljnu širinu, koja će im omogućiti brži napredak.
Kako kurs bude odmicao, tako će vežbe postajati sve više nalik realnom produkcijskom okruženju, sa simulacijom različitih problema, rokova i zahteva klijenata, tj. nadređenih.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 116 časova
________________________________________________
potrebno predznanje:   Photoshop*
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 950 EUR
________________________________________________
   *ili ekvivalent u znanju 
 **dostupna praksa

   u cenu je uračunat PDV
   čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 


Uvod u digitalni kompoziting
  Uvod, istorijat, optički kompoziting, digitalni kompoziting, osnove filma, digitalni kompoziting sa primerima (Star Wars, Blade RunnerTerminator, Titanic...)  

Komponente digitalne slike
  Digitalni i analogni signal, digitalizacija, osnovne komponente slike, pixel, bit depth, rezolucija, karakteristike slike sa filma i digitalne
    kamere, HDR format, Gamut, Color space

Svetlost i kamera I
  Osnove svetla, kretanje svetlosti, refleksija, refrakcija, svetlosni izvori, senke, temperatura svetla, white balance
    Pinhole kamera, ugao vidljivosti, perspektiva, objašnjenje blende, dubinska ostrina, iso osetljivost, sve uz praktične primere

Svetlost i kamera II
  Uglovi snimanja, rakursi, kreativna upotreba svetla, analiziranje svetla na različitim primerima, prepoznavanje tipa osvetljenja radi 
    lakšeg mečovanja (match). Pokreti kamere, osnovna podela i terminologija. METADATA, gde sve može da pomogne. 
    Što više praktičnih primera

Nuke osnove
  • Interfejs, navigacija, kontrole, nodovi, učitavanje fajlova. Jednostavan kompoziting sa preklapanjem dveju slika. 
    (Paralelno sa primerom iz Photoshopa, da bi se razumele paralele između Nuke i Ps. Jednostavan key)

     Vežba

Ulazni uređaji
  Formati, analogni, digitalni, PAL, NTSC, HD, RED
    FPS, aspect ratio, komprimovanje signala, kompresija podataka, losless i lossy kompresije, formati fajlova BMP, TGA, PNG, JPG, MPEG
    MOV, DPX, EXR. Prednosti i mane, konverzija formata

Sve o bojama
  Teorija boje, primeri fotografije i umetničkih dela
  Kolor korekcije u Nuke, pokazati šta koji slider radi, objasniti na histogramu šta se dešava sa signalom
  Sekundarne kolor korekcije. Primeri iz produkcije

    Vežba - kolor korekcije, na zadatom primeru. (Zadaje se i domaći zadatak)

Merge operatori
  Operacije između dva inputa. Plus, minus, over, min, max, screen, overlay... Matematički sve objasniti. Premultiply i unpremultiply
   (Pokazati na jednostavnom primeru, zatim pokazati primer iz produkcije)

    Vežba

Filteri, interpolacija, transformacija
  Blur, defocus, median, edge blur, erode, sharpen, soften, zblur, motion blur, emboss, god rays...  
  Transformacije, translate, corner pin, reformat, crop
  Interpolacija: cubic, nearest, mitchel... 
    (Sve objašnjavamo na primerima. Nekoliko primera iz produkcije)

    Vežba

Animacija, rad sa ključevima
  Roto, rad sa maskama. Principi animacije, timing, spacing (Pokazati na prostom primeru roto)
  2D tracking, matchmove, stabilizacija. Primer, sky replacement. Planar tracker (pokazati na primeru)
  Spline warp, grid warp, morphing

    Vežba

Kompoziting CG elemenata I
  Pass compositing. Rad sa kanalima. Integracija sa realnim elementima, reference stand in, light wrapping, senke, ujednačavanje boja,
    spill suppression, atmosferski efekti, karakteristike kamere, veličina i perspektiva, fokus i defocus (bokeh), motion blur, lens flare...

    Vežba: pokazivanje na primerima
1. Sveti Georgije ubija aždaju - avion, najjednostavniji primer
2. The Other Guys - scena u baru (pivo, kokain, čaše, pare, vatre...)
3. The Other Guys - helikopter, školski primer passova

Kompoziting CG elemenata II
  Nastavak
   
    Vežba

Vizuelni kvaliteti slike i percepcija oka
  Svetla i senke
  Perzistencija vida

Linear workflow
  Nonlinear Color Encoding (logaritamski formati)
   (Primeri, pre svega film The Other Guys: kako se izbacuju renderi, kako se namesta LUT, kako se izbacuje final)

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije I
  Custom despill, hue correct, sređivanje ivica, lightwrap
  Grain, dodavanje, match graina.
   (Ovde primer moze biti Eni, ili Mastercard Beach, ili spot)

    Vežba

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije II
  Nastavak, kombinovani key, key roto

    Vežba

3D prostor u Nuke
  3D prostor, navigacija, kontrole, nodovi
  Camera tracker u Nuke, i ubacivanje treka iz drugih programa (Maya-e).
  Projekcije, zamena sina (Najbolji primer: zamena sina u The Other Guys - scena u baru)

    Vežba

Stereo compositing
  3D prostor (Primeri iz Shark Night)

    Vežba

Kvalitet i efikasnost 
  Minimizacija gubitka podataka, Internal Software Accuracy
  Efikasnost (Consolidating Operations, Region of Interest, Networked Environment, Disk Usage, proxy)
   (Primeri za efikasan Nuke workflow)

Organizacija workflowa
  Struktura, rad sa fajlovima, logika rada (postupnost)

Rad u pipeline okruženju i komunikacija sa ostalim VFX odeljenjima
  Kroz primer pokazujemo organizaciju produkcije između CG i comp sektora
   (Možemo uzeti kao primer Shark Night)

    Vežba: zajednička vežba Compositing i Light/render odeljenja

Analiza workflowa na primerima iz produkcije
  Možemo uzeti nekoliko primera koje smo koristili kroz ranija predavanja, ali u kompletnoj formi
   (Interaktivnost u predavanju, pitanja, zajedničke analize)


Automatizacija comp procesa kroz Python i kreaciju gizmo-a 
  Jedan jednostavan primer, gizmo za passove, iz The Other Guys
    (Analiza: automatski comp, output gizmo...)

     Vežba: Python vežbe

     Završna vežba. Comp kadra koji sadrzi CG, green screen, practical
    (Može se raditi konkretan primer iz produkcije Cratera)

      Samostalna vežba

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

Brinkmann, Ron, The Art and Science of Digital Compositing, Morgan Kaufman Publishing, San Francico, USA, 2008
Wright, Steve, Digital compositing for film and video, Focal Press Publishing, Burlington, MA, USA, 2010
Jeffrey A. Okun and Susan Zwerman, The VES Handbook of Visual Effects, Focal Press Publishing, Burlington, MA, USA, 2010

* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close