Digital Effects

Postanite mađioničar prirodnih fenomena – ovladajte njihovom magijom!

Kurs Digital Effects, kroz predavanja i praktičan rad, polaznicima nudi upoznavanje sa metodologijom rada i alatima kojima se kreiraju vrhunski dinamički efekti, na način na koji se to radi u pravom profesionalnom produkcijskom okruženju. Naučićemo vas da stvarate prirodne fenomene, kao što su: eksplozije, vatra, dim, tečnosti, kao i da koristite simulacije: tkanine, kose, krzna i rušenja objekata, birajući najoptimalnije rešenje za svaki zadatak. Bavićete se, takođe, i kifrejm (keyframe) animacijom, proceduralnim modelovanjem, animacijom partikala i fluida, stavljajući težište na istraživanje i rešavanje problema, optimizaciju kompleksnih zadataka, kao i na finalni izgled, kako bi on odgovarao zakonima fizike i posedovao visok vizuelni standard.

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:   90 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:    3D/VFX Essentials* 

________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 880 EUR     
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
  **dostupna praksa
    u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 


Osnove Houdini programa
  • VFX osnovna teorija
  • Mesto Houdini-ja  u pipeline -u (prednosti i slabosti)
  • Houdini UI osnove

SOPs - Procedural Modeling 
  • Osnove procedural modelinga
  • Setting attributes, Scattering, Copy stamping
  • Rad sa krivama, Carve, Sweep,...

Osnove renderinga - Mantra 
  • Osnovna rendering teorija 
  • Mantra specifics and rendering models
  • Principal Shader, Volume Shader, Hair Shader

POPs - Particle simulacije
  • Razlike između SOPs i DOPs
  • Sourcing Particles
  • Forces and masks
  • VOP/VEX custom forces

Rigid body simulacije
  • Razlike između RBD i Bullet engine
  • Fracturing Geometry za DOPs
  • Simulation considerations and managing complexity

Pyro simulacije
  • Volume osnove
  • Sourcing pyro from SOPs
  • Shaping fire, explosion and smoke simulation
  • Pyro rendering specifics

Flip fluid simulation and ocean surface
  • Basics of FLIP/PIC approach
  • Sourcing FLIP simulation from various objects (Single frame, continuous, Flip tank)
  • Making additional elements (whitewater, mist, foam)
  • Applying wave deformation to FLIP simulation

FEM simulation
  • Basics of tetrahedral meshes
  • Basic FEM sim
  • Deforming high res meshes with tetrahedral cage

Vežba

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close