Digital Effects

Postanite mađioničar prirodnih fenomena – ovladajte njihovom magijom!

Kurs Digital Effects, kroz predavanja i praktičan rad, polaznicima nudi upoznavanje sa metodologijom rada i alatima kojima se kreiraju vrhunski dinamički efekti, na način na koji se to radi u pravom profesionalnom produkcijskom okruženju. Naučićemo vas da stvarate prirodne fenomene, kao što su: eksplozije, vatra, dim, tečnosti, kao i da koristite simulacije: tkanine, kose, krzna i rušenja objekata, birajući najoptimalnije rešenje za svaki zadatak. Bavićete se, takođe, i kifrejm (keyframe) animacijom, proceduralnim modelovanjem, animacijom partikala i fluida, stavljajući težište na istraživanje i rešavanje problema, optimizaciju kompleksnih zadataka, kao i na finalni izgled, kako bi on odgovarao zakonima fizike i posedovao visok vizuelni standard.

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:   90 časova l 10 nedelja
________________________________________________
potrebno predznanje:    3D/VFX Essentials* 

________________________________________________
cenu kursa na srpskom pogledajte ovde

cenu kursa na engleskom pogledajte ovde              
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
  **dostupna praksa
    u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 


Upoznavanje sa programom Houdini
  Uvod u Houdini i FX uopšte
  Uvod u Houdini interfejs

Surface Operators (SOP) net
  najčešće korišćeni nodovi kroz primere, proceduralnost, konekcije. Basic Expressions, atributi i primena, SOP solver, Trail SOP

Dynamic Operators Rigid Bodies (DOP RBD)
  RBD solveri, priprema geometrije, kroz primere predstavljamo prednosti i mane autofracturinga, voronoi prefracture, prolazimo kroz
   
razne constraints kao i kroz osnove optimizacije, keširanja i pričamo o transferu geometrije u druge programske pakete.
    Postavljamo simple setup sa svim elementima koji su potrebni.

Particle Operators (POP) net
  nodovi, sourcing, mogućnosti, conditions, simple crowd, split, advection, partikli kao forces, orijentacije, normale, atributi

Volumes
  Volumeni, primena, SDF, fog volume, kolizije, vizuelizacija volume atributa, volume manipulacije, Volume VOP, level sets
   
   
Vežba

PYRO MANtra
  sourcing, simulacije, custom forces, upres, caching data, volume shading, rendering u MANtri

Tips - Tricks
  rad sa normalama, expressions, sort SOP, grupe, rad sa grupama

    Vežba

FLIP solver (liquid solver) 
  rad sa liquid simulacijama, liquid solveri, sourcing, particles

    Vežba
 

CLOTH solver
  raznovrsna primena Clotha, setup, constraints, kontrole

    Vežba

WIRE solver
  Wire, primena, fur, postavljanje painting atributa

     Vežba

Maya nCloth
  Nucleus Framework, nCloth, nparticles, nconstraints, nucleus solver, kontrola simulacije preko vertex i teksture mapa, keširanje
  
simulacija i manipulacija kešom

     Vežba

Maya Qualoth
  Qualoth Intro, Qualoth nodes (cloth, colliders, constraints, simulator...), workflow za karaktere

     Vežba

Naiad
  Liquid Simulation Intro (poređenje raznih liquid solvera, sph, flip, volume....), Naiad flip solver, Naiad graph architecture,
    input/output pipeline, rad sa volumenima, particle liquid simulation, sekundarni efekti: splash, floam, keširanje i meshiranje simulacije

    Vežba

FumeFX
  osnovni pojmovi, sourcing, prolazimo kroz sve parametre FumeFX solvera

    Vežba


________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

________________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close