Environment Design And Matte PaintingPostanite digitalni umetnik na kursu koji se po prvi put pojavljuje u Beogradu!

Ovaj kurs predstavlja spoj koncept dizajna (concept design) i met pejntinga (matte painting), koji imaju primenu u kreiranju environment-a  – virtuelnih okruženja i ambijenata, za industriju zabave (film, reklame, video igre…).

Prvi deo kursa, pored istorijskog osvrta i teorijske potpore, baviće se praktičnim environment dizajnom, kao i primenom crtačkih i slikarskih veština u digitalnom okruženju, kroz razvijanje i upotrebu različitih digitalnih stilova i tehnika.

Drugi deo biće posvećen izradi met pejntinga na osnovu prethodno završenog koncept dizajna, efektnom upotrebom photo editing alata i tehnika, s akcentom na postizanju filmske atmosfere i fotorealistične ubedljivosti.

U oba slučaja, naglasak će biti na originalnosti, jakoj kompoziciji i atmosferi, u cilju što efektnije realizacije ideje.
Sve teme biće podržane mnogobrojnim primerima iz slikarstva, fotografije i filma. Očekuje vas mnogo praktičnog rada (u radionici, workshop-u) i primenjive teorije, kako biste svoje veštine ispolirali do produkcijskog nivoa. 


Plan i program kursa "Environment Design And Matte Painting" koji je istaknut na sajtu je u fazi izmene. Dok ne postavimo novi plan plan i program, molimo vas, da se za pitanja o izmenjenom planu obratitie na telefon: 011 2620 597 ili email: school@craterstudio.com 

Hvala na razumevanju.

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 60 časova l 10 nedelja 
________________________________________________

potrebno predznanje:   osnovno crtačko i slikarsko umeće
                                  Digital Image Editing*   
________________________________________________
cenu kursa na srpskom pogledajte ovde

cenu kursa na engleskom pogledajte ovde                   
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
  **dostupna praksa 
    u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta

Prijavu za kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________


Prvi deo kursa - Environment design (concept art)

NEDELJA  I
• Uvod u Environment design i Matte paint - istorija, razvoj, podela, namena; Od predprodukcije   
  do produkcije - evolucija i zahtevi (predavanje sa primerima)
• Uvod u perspektivu; linearna perspektiva (predavanje i demonstracija).
• Uvod u digitalno crtanje;  primena  1-point perspektive  u digi-crtanju i skiciranju (demonstracija i vežbe)
 
NEDELJA  II
• Vazdušna perspektiva; valer i valerska gradnja slike (predavanje sa primerima)
• Osnove digital paint-a, blocking , izrada BW thumbnails skica (demonstracija i vežbe)
• Kompozicija (predavanje sa primerima); primerene vežbe i zadaci
Shading, naprednije tehnike rada sa brush-evima (demonstracija i vežbe)

NEDELJA  III
Speed painting tehnike;  custom brush-evi  - editovanje i tehnike korišćenja.
• Uvod u teoriju boje ; Atributi i palete boja ; Tipovi harmonije boja
Color blocking i tehnike prevođenja BW skica u boju.
Paintover tehnika

NEDELJA  IV
• Uvod u teoriju svetla ; atributi i tipovi svetla ; različite Daylight (dnevne) atmosfere i svetlo; Noćna atmosfera/svetlo (predavanje sa 
  primerima)
• Primena različitih svetlosnih situacija na zadatom primeru, primerene PS tehnike (demonstracija i vežbe)
• Svetlosna i atmosferska razrada i varijacije prethodnih kolor skica i studija
• Izrada color key thumbnails skica; primena i upotreba svih prethodnih tehnika i znanja.

NEDELJA  V
• Finalni zadatak za 1.deo kursa - realizacija environment dizajna po zadatom tekstu (script) i/ili storyboard-u 
• Izrada inicijalnih skica (BW thumbnails, composition studies...); izbor skice za finalno rešenje i razrada (value, shading);
Color-Light-Mood varijacije i studije. Finalna obrada (polishing, details..)


Drugi deo kursa - Matte paint

NEDELJA  VI
Matte paint - današnja primena i zahtevi produkcije.
• Transponovanja koncepta  u matte - primeri i analiza.
• Foto iluzija i foto realističnost;  Osnovni fotografski pojmovi i fenomeni u kontekstu izrade matte paint-a.
• Organizacija matte paint projekta.
• Foto reference, prikupljanje i organizacija.
• Osnovni PS alati za foto editovanje i manipulaciju ; Osnovni matte-paint postupci u PS-u.
• Priprema izrade matte paint-a na osnovu prethodno izrađenog dizajna, tj. koncepta. Osnovna rekonstrukcija koncept art-a 
  - matte blocking.

NEDELJA  VII
• Osnovni PS alati za foto editovanje i manipulaciju ; Osnovni matte-paint postupci u PS-u.
• Tehnike efektnog selektovanja i manipulacije selekcijama. Alati i postupci za color matching i kolor korekciju.
• Nedeljni review progresa.

NEDELJA VIII
• Nastavak u izradi/razradi razrada matte-a. Napredne tehnike matte paint -a. Blend modovi, adjustment layer-i, kompleksnija   
  organizacija lejera, napredno maskiranje... 
• Nedeljni pregled progresa

NEDELJA IX
• Nastavak u izradi/razradi, razrada matte-a. Detalji, integracija celina, definicija planova.
• Nedeljni pregled progresa

NEDELJA X
• Finiširanje matte paint-a.
• Izrada color/mood varijacija. Finalno utezanje (final polishing); Kolor korekcija.
• Priprema matte-a za dalju produkciju.
Matte-pant production pipeline; Moguće primene i načini daljeg tretmana matte paint-a u 
  produkciji.
• Evaluacija minulog rada.


Napomene:

- kurs je podeljen na 2 praktične celine  - environment design (concept art) i matte paint.
- Tokom nedelje su predviđena 2 termina sa po 3 školska časa;  minimum jednom nedeljno predavanja i vežbe na časovima 
  podrazumevaju i domaće zadatke.
- PS je skraceno od PhotoShop
- BW je skraceno od Black&White

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

3d total, Digital Painting Techniques: Practical Techniques od Digital Art Masters, Focal Press Publishing, Burlington, MA, Publisher 2009
Chiag, Doug, Mechanika: Creating the Art of Science Fiction, Imapact books Publishing, Ohio, 2006
Hans Bacher and Don Hahn, Dream Worlds: Production Design for Animation, Focal Press Publisher, Burlington, MA, Publishing, 2004
Khang Le, Mike Yamada and Felix Yoon, The Skillful Huntsman: Visual Development of a Grimm Tale at Art Center College of Design, Design Studio Publishing,, culber City, CA,  2005
Montague, John, Basic Perspective Drawing: A Visual Approach, John Wiley & Sons Publishing, New Jersey, 2001
Bresman, Jonathan, The Art of Star Wars, Episode I - The Phantom Menace, Del Rey Publishing, 1999
Mark Cotta Vaz  and George Lucas, The Art of Star Wars, Episode II - Attack of the Clone, The Ballantine  Publishing, NY, USA, 2002
Rinzler, J. W., The Art of Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, Del Rey Publishing,, 2005
Russell, Gary, The Art of The Lord Of The Rings, Houghton Miflin Company Publishing, NY, USA, 2004
Miyazaki, Hayao, The Art of Spirited Away, VIZ Media LLC Publishing, 2002
Christopher Finch and John Lasseter, The Art of Walt Disney: From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms and Beyond, Harry N. Abrams Publishing,, 2011
Paik, Karen, The Art of Monsters University, Chronicle Books Publishing,, 2013
Cotta Vaz, Mark, The Art of Incredibles, Chronicle Books Publishing,, 2004
Cotta Vaz, Mark, The Art of Finding Nemo, Chronicle Books Publishing,, 2003
Tim Hauser and Andrew Stanton, The Art of WALL.E, Chronicle Books Publishing, 2008
Dylan Cole, Alp Altiner, Daniel P. Wade and  Chris Stoski , d'artiste Matte Painting: Digital Artists Master Class, Ballistic Publishing, 2005
Wade P., Daniel, d'artiste Matte Painting 2: Digital Artists Master Class by Daniel P. Wade, Ballistic Publishing, 2010
Daniel P. Wade and Lauren Stevens, Vesage, Ballistic Publishing, 2013,
Mark Cotta Vaz and Craig Barron, The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting, Chronicle Books Publishing,, 2004
Mattingly, David B, The Digital Matte Painting Handbook, Sybex Publishing,, 2011
Cotta Vaz Mark, Industrial Light & Magic: Into the Digital Realm, Del Rey Publishing, 1996 

* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

___________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close