Matte Painting And Environment Design - BasicPostanite digitalni umetnik na kursu koji se po prvi put pojavljuje u Beogradu!

Kurs predstavlja spoj osnova met pejntinga (matte painting) sa elementima koncept arta (concept art) i dizajna okruženja (environment design), a koje imaju primenu u kreiranju environment-a  – virtuelnih okruženja i pozadina za potrebe filma, reklama i video igara.

Pored istorijskog osvrta i teorijske potpore, uz mnoštvo primera, kurs se prevashodno bazira na efikasnim, praktičnim, tehnikama digitalnog slikanja i photo-editinga, kako u pripremi - dizajnu, tako i u realizaciji samih matte paint projekata - zadataka.

Ključni i obimniji deo kursa je baziran na tematskim projektnim zadacima, koji kroz primerene pristupe i tehnike, uče kako da se savladaju različiti izazovi i zahtevi u met pejntingu.

S obzirom na nivo zahtevanih veština, ovo je ujedno i advanced Photoshop kurs, na kome se stiču znanja i veštine koje mogu univerzalno da se primene u bilo kojoj oblasti digitalne kreativnosti.


________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 60 časova 
________________________________________________

potrebno predznanje:   osnovno crtačko i slikarsko umeće,
                                  Photoshop*   
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 780 EUR     
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
  **dostupna praksa 
    u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Novi Program kursa:


UVOD  
• Istorijat Matte painting-a ; analog vs digital
• Matte painting danas - aktuelna tehnologija u primeni
• Matte painting kao deo VFX industrije
• Tipovi Matte paiting shot-ova; production workflow, pipeline, vrste zahteva (kreativni i tehnički)
• Uvod u environment  dizajn (koncept art);  korelacija između matte painting-a i koncept arta (dizajna), pre i post produkcije.

PRIPREMNI RADOVI
• Korišćenje Pen tableta u Photoshop-u
• Osnove tehnike digitalnog crtanja i slikanja za potrebe dizajna okruženja
• Organizacija projekta i konvencije, radna etika i pravila.

UVOD U PERSPEKTIVU
• Tipovi perspektive
• Elementi i praktična upotreba 1-point perspektive u kreiranju prirodnog okruženja
• Vazdušna perspektiva i valer; upotreba valera u prikazu prostora (Value blocking )

THUMBNAILS SKICIRANJE
• Alati i tehnike digitalnog skiciranja
• Podešavanje, menadžment i izrada Custom brush-eva
• Upotreba elemenata linijske vazdušne perspektive u izradi skica
• Brush economy, stilizacija i simplifikacija
• Tehnike izrade studija po fotografijama

KOMPOZICIJA
• Osnovna pravila i elementi vizuelnog komponovanja
• Kompozicija u službi vizuelnog narativa i dizajna okruženja (environment-a)
• Praktična upotreba tehnika komponovanja u izradi thumbnails  skica (upotrebom alata i tehnika iz predhodnog dela kursa)


UVOD U MATTE PAINTING - PHOTO EDITING  (projekat 01) 
• Digitalna fotografija i Matte paint - konvencije, pojmovi, osobine
Photo referencing - research  i menadžment; tehnički i estetski aspekti referenciranja;
• Osnovni photo editing  alati, photo retouching, photo adjusting 
• Atributi foto ubedljivosti (I) - svetlo, boja, atmosfera; uporedna analiza
• Day to night  konverzije

PHOTOBASHING  (projekat 02) 
• Tehnike ekstrakcije i manupulacije foto elementima
• Rad sa smart  objektima i maskama
• Tehnike non-destructive photo editing-a
• Atributi foto ubedljivosti (II) - lokalni kontrast, vazdušna perspektiva...
• Veličina i proporcija (scale and proportion) struktura i planova 

LANDSCAPE MATTE PAINTING  (projekat 03)  
• Priprema za projekat - analiza zadataka, sakupljanje i organizacija referenci, pravljenje  mood board-a; hero reference break down
• Rad sa plate-om, pojam i uslovljenosti/karakteristike
• Izrada skice paintover  postupkom
• Ekstrakcija elemenata i integracija u kompoziciji (block in composition)
• Kolor korigovanje i valerske vrednosti planova u odnosu na referencu, artikulacija svetla, final tuning

CITYSCAPE MATTE PAINTING  (projekat 04)
• Linijska perspektiva, tipovi i primena
• Linijska perspektiva u službi dizajna arhitektonskog okruženja - pravila, skraćenja, konvergente; kreiranje geometrijskih volumena
• Kreiranje perspective grid-a i njegova upotreba
• Izrada koncept skice prateći perspective grid
• Ekstrakcija i manipulacija arhitektonskim foto elementima; prevođenje perspektive sa fotografija u ortografski prikaz; korekcija (matching) perspektive u odnosu na grid
• Populisanje matte paint-a foto elementima prateći perspektivu
• Kolor korekcija, atmosfera, detalji... final tuning

CITYSCAPE MATTE PAINTING II - night version (opciono*)
Day to night  konverzija
• Karakteristike i tipovi veštačkog osvetljenja
• Integracija svetla u prethodno izrađeni matte paint
Final tuning 

* Ova celina se realizuje isključivo ukoliko dinamika napredovanja grupe i/ili studenata ponaosob to dozvoli


Napomene:

- Svaka od navedenih celina podrazumevaće izradu zadataka, koji će se večim delom realizovati van časova na kursu.
- Za dobijanje diplome potrebna je realizacija minimalno 70% od predviđenih zadataka.
- Pored predavanja, teorijskih i praktičnih, na časovima će se asistirati, obavljati konsultacije i pregled radova.
- Svaka od navedenih celina i projekata podrazumevaće demontraciju na niovu celog zadatka-projekta ili bitnih delova za realizaciju istih.
- Ukupan broj časova je 60. Broj časova (školskih) po terminima može biti 3 ili 4, samim tim i broj termina može varirati između 15 i 20.      Predviđena dinamika može biti 2 ili 3 termina nedeljno. 

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

3d total, Digital Painting Techniques: Practical Techniques od Digital Art Masters, Focal Press Publishing, Burlington, MA, Publisher 2009
Chiag, Doug, Mechanika: Creating the Art of Science Fiction, Imapact books Publishing, Ohio, 2006
Hans Bacher and Don Hahn, Dream Worlds: Production Design for Animation, Focal Press Publisher, Burlington, MA, Publishing, 2004
Khang Le, Mike Yamada and Felix Yoon, The Skillful Huntsman: Visual Development of a Grimm Tale at Art Center College of Design, Design Studio Publishing,, culber City, CA,  2005
Montague, John, Basic Perspective Drawing: A Visual Approach, John Wiley & Sons Publishing, New Jersey, 2001
Bresman, Jonathan, The Art of Star Wars, Episode I - The Phantom Menace, Del Rey Publishing, 1999
Mark Cotta Vaz  and George Lucas, The Art of Star Wars, Episode II - Attack of the Clone, The Ballantine  Publishing, NY, USA, 2002
Rinzler, J. W., The Art of Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, Del Rey Publishing,, 2005
Russell, Gary, The Art of The Lord Of The Rings, Houghton Miflin Company Publishing, NY, USA, 2004
Miyazaki, Hayao, The Art of Spirited Away, VIZ Media LLC Publishing, 2002
Christopher Finch and John Lasseter, The Art of Walt Disney: From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms and Beyond, Harry N. Abrams Publishing,, 2011
Paik, Karen, The Art of Monsters University, Chronicle Books Publishing,, 2013
Cotta Vaz, Mark, The Art of Incredibles, Chronicle Books Publishing,, 2004
Cotta Vaz, Mark, The Art of Finding Nemo, Chronicle Books Publishing,, 2003
Tim Hauser and Andrew Stanton, The Art of WALL.E, Chronicle Books Publishing, 2008
Dylan Cole, Alp Altiner, Daniel P. Wade and  Chris Stoski , d'artiste Matte Painting: Digital Artists Master Class, Ballistic Publishing, 2005
Wade P., Daniel, d'artiste Matte Painting 2: Digital Artists Master Class by Daniel P. Wade, Ballistic Publishing, 2010
Daniel P. Wade and Lauren Stevens, Vesage, Ballistic Publishing, 2013,
Mark Cotta Vaz and Craig Barron, The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting, Chronicle Books Publishing,, 2004
Mattingly, David B, The Digital Matte Painting Handbook, Sybex Publishing,, 2011
Cotta Vaz Mark, Industrial Light & Magic: Into the Digital Realm, Del Rey Publishing, 1996 

* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.

___________________________________________________________________________________________

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close