Organic Modeling and TexturingOvaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da se usavrše na polju organskog modeling-a i teksturisanja modela. Posebna pažnja posvećena je optimizaciji rada i kontroli kvaliteta, što garantuje da će vaši modeli i teksture biti urađeni efikasno i u skladu sa striktnim zahtevima vaših budućih poslodavaca.

Segment koji se bavi organskim modelovanjem zamišljen je kao napredni kurs koji se nadovezuje na kurs 3D/VFX Essentials. Glavni cilj je kreirati humanoidni karakter sa nekim elementarnim asetima (odeća, oruđa i sl.), od početka do kraja, vodeći se datim konceptom, i zadovoljiti osim estetskih i tehničke kriterijume, koji će omogućiti nesmetanu upotrebu završenog modela u daljim fazama produkcije [riging (rigging), animacije, lajtinga (lighting)...].

Nakon završene faze modelovanja dolazi vreme da se našim kreacijama da malo života i boje. Na ovom delu kursa, posvećenom teksturisanju, naučićemo vas pravilnom načinu razmišljanja prilikom izrade i primene tekstura. Govorićemo o tome kako da na pravi način posmatrate objekte u prirodi i kako da ta zapažanja primenite na svoje modele. Po završetku kursa imaćete potpuno razumevanje toga kako funkcioniše izrada tekstura, bićete spremni da pristupite teksturisanju sopstvenih modela i da pronađete svoje mesto u organizaciji nekog studija.

________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  80 časova 

________________________________________________
potrebno predznanje:   Digital Image Editing*
                                  3D/VFX Essentials*
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 650 EUR          
________________________________________________
      *ili ekvivalent u znanju
   **dostupna praksa
       u cenu je uračunat PDV
       čas traje 45 minuta

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 


MODELOVANJE

Uvod i pregled kursa
  • Upoznavanje sa predavačem i polaznicima
  • Uloga 3D modelara/teksturera u procesu produkcije
  • Pregled kursa, cilj završnog rada

Pregled relevantnih skulpt alata
  • Zbrush: kratka istorija, razvoj i doprinos industriji
  • Upoređivanje: Zbrush vs Mudbox  u ulozi modelarskog softvera (prednosti i mane)
  • Maya kao podrška u procesu modelovanja

Razlika između organskog i neorganskog modelovanja
   Šta je hard surface a šta organski model?
  • 3D anatomija: važnost poznavanja skeleta i muskulature
   Uvođenje model sheet-ova kao reference, uloga concept art-a

Projekat Eva: I faza u izradi aseta
  • Zbrush: pregled interfejsa i osnovnih paleta, postavljanje i korišćenje prečica
  • Postavljanje 2D reference u 3D prostoru; pregled subtool i geometry alata
  • Zsphere: izrada armature, 3D anatomija: skelet
   "Skinovanje" armature: Razlika između adaptive i unified skin-a, šta je Dynamesh?
   Move/inflat/smooth brush: pomeranje topologije, priprema za sculpt
   Korišćenje simetrije u cilju postizanja adekvatne brzine
   Poligrupe: uvod i značaj, digitalna topologija (quads, tris, edge loops), značaj masking tool-a

Projekat Eva: II faza u izradi aseta (retopologija, priprema za sculpt)
  • Modelovanje forme; uvođenje clay, clay buildup, standard, dam standard brush-eva
  • Šta je Zadd a šta Zsub?
  • Divide tool: Subdivision mesh-a, kako utiče na nivo detalja i broj poligona
  • Retopologija: analiza kroz Maya-u; uvođenje Zremesher alata
  • Uvođenje Dynamesh alata

Projekat Eva: III faza u izradi aseta (sculpt, izrada dodatnih aseta) 
  • 3D anatomija: muskulatura i fizionomija
  • Izrada dodatne geometrije u Zbrush-u, manipulacija objekta pomoću Transpose tool-a, skulpt kose
  • Topology tool/Sketch: varijanta za izradu kose
  • Mesh extraction procedura za izradu hard surface-a
   Shadowbox: izrada detalja pomoću 3D primitiva
  • Spotlight: izrada reljefa na mesh-u preko 2D teksture

Recap and quiz
  • Osvrt na bitne teorijske pojmoveTEKSTURISANJE

Proces teksturisanja u 3D okruženju, pregled relevantnih alata
  • Upoređivanje: Zbrush vs Mari vs Mudbox u ulozi teksturnog softvera (prednosti i mane)
  • Razlika između teksturnih mapa (UV mapping) i real time painting-a
   Metodologije oslikavanja: Paint Buffer (Projekcija) i Real time painting
  • Tri osnovne vrste teksturnih mapa: Difuzna (Color), Bump (Normal), Reflektujuća (Specular)
   Ostale vrste teksturnih mapa 
   Rezolucija teksturnih mapa - 8, 16, 32 bita, analiza

Proces teksturisanja u Zbrush-u (real time painting), Projekat Eva: IV faza
  • Osnovna Teorija boja
  • Recap već korišćenih i uvođenje novih paleta: color, material, texture, alpha, stroke
   Shader mixer: modifikacija postojećih materijala
  • Alpha: kako napraviti svoju mapu intenziteta
  • Razlika između MRGB i RGB moda
   Surface paleta

UV mapiranje I,  i kombinovanje sa real time painting-om

  • Razvijanje i priprema UV mape u UV texture editoru (Maya)
  • Polypaint alat, čemu služi i zašto se koristi pri UV mapiranju u Zbrush-u
   Podela objekta na više sekcija materijala

Uvod u projection painting u Zbrush-u
  • Analiza i upotreba fotografije u procesu teksturisanja
  • Spotlight alat: oslikavanje kože; 

Recap and quiz
  • Osvrt na bitne teorijske pojmove, izrada turntable-a u Zbrush-uPriprema za RIG


Priprema teksturisane geometrije za eksport u Maya-u
  • Dataljnije o SubTool master alatu u Zbrush-u
  • Decimation master: redukcija poligona, uloga broja poligona u procesu renderovanja
  • GoZ: Eksportovanje referentne geometrije

Izrada nove topologije u Maya QuadDraw-u
  • QuadDraw: pregled osnovnih alata, poređenje sa Zremesher-om, uticaj gustine geometrije na detalje
  • Zbog čega se radi retopologija?
  • Diskusija i analiza dobre mreže i loše mreže, odabir reference

UV mapiranje II, map baking  - izrada normal (bump) i color mapa
  • Recap: razvijanje i priprema UV mapa u UV texture editoru (Maya)
  • Map baking, analiza pojma i procedura u Maya-i

Sastavljanje geometrije i podešavanje materijala u Maya-i
  • Hypershade: dodeljivanje materijala novoj geometriji
  • Blinn: manipulacija postojećih materijala u skladu sa potrebama modela
  • Renderer: High quality rendering za bolju predstavu o teksturama
  • Dorada dobijenih mapa u Photoshop-u


Izrada završnog rada

  • Zbrush: dodeljivanje uvođenje BPR Render Passes tool-a, izrada nekoliko prelaza i sastavljanje konačnog rendera u Photoshop-u
  • Izrada HD turntable snimka u Zbrush-u
  • Editovanje snimka u Adobe Premiere Pro-u u svrsi sticanja potrebnog znanja za samostalnu izradu prezentacije

________________________________________________________________________________________________________________

Literatura:

Szunyoghy, Andras, Anatomija - škola crtanja, Veble Commerce, Zagreb, Hrvatska, 1999 
Legaspi, Chris, Anatomy for 3D Artists3dtotal Publishing, Worcester, United Kingdom, 2015
Demers, Owen, Digital Texturing and Painting, New Riders Publishing, Indianapolis, USA, 2002* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra
________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici će dobiti međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close