Digital Image Editing and CreationPhotoshop je na prvom mestu program za obradu fotografija, ali i mnogo više od toga. Kada savladate osnove ovaj kurs je najbolji način da upoznate ostale mogućnosti programa koje će vaš rad učiniti bržim i proširiti mogućnosti za ostvarivanje vaših ideja.

Na ovom kursu savladaćete alate za ubrzavanje svakodnevnih zadataka koji se ponavljaju. Takođe, naučićete napredne tehnike rada sa vektorskom i 3D grafikom. Poseban deo kursa je posvećen teoretskoj osnovi i praktičnoj primeni RAW i HDR fotografije. 

Uspešnim završetkom ove obuke stećićete dobru osnovu da se spremite za polaganje Adobeovih specijalističkih ispita.________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  18 časova
________________________________________________
potrebno predznanje:   poznavanje rada na računaru
                                  Photoshop*
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 120 EUR

________________________________________________
   *ili ekvivalent u znanju
     u cenu je uračunat PDV
     čas traje 45 minuta


Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________

Program kursa:


Alati za povećanje produktivnosti
• Kreiranje sopstvenih prečica na tastaturi
• Snimanje i menjanje kompozicija slojeva
• Lokalno vraćanje izgleda slike, alat History Brush
• Opsecanje i ispravljanje slika alatom Crop and Straighten Photos 
• Paleta Swatches sa predefinisanim bibliotekama boja (kreiranje, menjanje, snimanje, učitavanje)
• Očitavanje vrednosti komponenti boje uzorka alatkom Eyedropper
• Automatizacija primenom akcija i kreiranje akcija
• Primena akcija na veći broj fotografija
• Snimanje više slika alatom Image Processor
• Rad sa mockup fajlovima

Dodatne tehnike za selekciju
• Kreiranje maski alatom Quick Mask  
• Podešavanje ivice selekcije alatom Select and Mask 

Alati za menjanje slika 
• Kreiranje seamless tekstura primenom filtera Offset i alata za retuširanje
• Filteri Radial Blur i Motion Blur
• Podešavanje kolorita slika alatom Match Color
• Kreiranje i menjanje Smart objekata

Raw fotografija
• O Raw fotografiji
• Potrebna oprema
• Senzori, dubina boja, dinamički raspon
• RAW zapis i JPG kompresija
• Podešavanje slike sa alatom Adobe Camera Raw (balans belog, ekspozicija, osvetljenost, kontrast, oštrina i zasićenost boja)
• Sinhronizovano podešavanje više slika sa alatom Adobe Camera Raw
• Povezivanje alata Adobe Camera Raw i Photoshop-a u cilju daljeg editovanja fotografije

HDR fotografija
• O HDR fotografiji
• Potrebna oprema
• Procedura za dobijanje odgovarajućih fotografija za dalju obradu
• Kreiranje HDR slike od jedne i više fotografija

Obrada fotografija
• Filter Lens Correction (korekcija distorzija slika kao posledica nesavršenosti objektiva)
• Rešavanje problema dubinske oštrine slike (Depth of Field)

Vektorska grafika
• Kreiranje vektorskih simbola od teksta
• Postavljanje teksta duž putanje
• Kompleksne metode primene putanja u kombinaciji sa alatima za rad sa rasterima i kreiranje hibridne rastersko-vektorske grafike.
• Otvaranje PDF i EPS fajlova

3D tehnike
• Kreiranje 3D teksta
• Kreiranje predefinisanih 3D objekata
• Teksturiranje 3D objekata
• Osvetljavanje 3D objekata
• Dobijanje renderovanih prikaza

Dodatni alati za radu u Photoshopu
• Plugin alati nezavisnih proizvođača

________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Adobe Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close