Revit ArchitectureAutodesk Revit Architecture je primarni, a temom arhitektonski deo Autodesk Revit programskog rešenja. Ovaj program obuhvata alate potrebne za kompletno projektovanje i modelovanje u visokogradnji. Zasniva se na Building Information Modeling (BIM) tehnologiji. Osnovne karakteristike i predosti rada u Revit programu  su projektovanje modela zgrade upotrebom 2D/3D seta alata (komandi), kao direktnim  digitalnim predstavama elemenata projektovanog objekta: zidovima, stubovima, međuspratnim konstrukcijama, krovovima. Upravo analogno samom arhitektonskom projektovanju, proces se, u najvećem procentu odvija izradom/rešavanjem horizontalnih preseka odnosno osnova, a prilozi preseka, izgleda ili podloga za izradu detalja su zapravo generisani adekvatnim komandama u programu. Ovaj proces obezbeđuje konstantnu tačnost i podataka u svim prilozima tokom kompletnog procesa kao i svih faza: od idejnog rešenja do izrade detalja te izrade projektne dokumentacije. Glavna odlika programa Revit Architecture je parametarsko upravljanje elementima modela.

Program obezbeđuje kompletnu ponudu alata za izradu visokozahtevnih projekata, od konceptualnih studija, detaljnih crteža i rasporeda opreme u arhitekturi, te konačno sa procesom renderovanja i prezentacije modela. ________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa: 45 časova
________________________________________________
potrebno predznanje:  poznavanje rada na računaru 
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 300 EUR              
________________________________________________
    *u cenu je uračunat PDV
      čas traje 45 minuta

    
Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 

Uvod

  • Osnovne informacije o programu Revit Architecture i BIM tehnologiji
   Upoznavanje sa korisničkim okruženjem
   Upoznavanje sa zidom kao osnovnim elementom u Revit-u

Alati i komande
   Alati i komande za editovanje

Modelovanje objekata
   Modelovanje i izmene zidova
  • Kreiranje novih stilova zidova
   Dodavanje i izmene vrata
   Dodavanje i izmene prozora
   Kreiranje i modifikovanje etaža objekta

Rad sa familijama
   Unošenje komponenata kao dopunskih elemenata objekta
   Dodavanje i izmene familija/ komponenti

Razvoj modela
   Kreiranje međuspratnih konstrukcija
   Kreiranje plafonskih sistema
   Modelovanje i izmene krovova
   Kreiranje zid zavesa
   Modelovanje vertikalnih komunikacija /stepeništa

Rad sa konceptualnim 3D formama
   Kreiranje masa
   Prevođenje elemenata mase u elemente objekta

Uvoz i izvoz podataka iz progama
   Uvoz spoljašnjih fajlova i formata (dwg, jpg)
   Izvoz podataka (pdf, jpg, dwg)

Podešavanja prikaza modela
   Upravljanje pogledima
   Kontrola prikaza objekata
   Kreiranje i izmene preseka
   Kreiranje i modifikovanje 3D prikaza

Upotreba kota i ograničenja
   Kotiranje i označavanje 
   Primena i uklanjanje ograničenja

Detalji i tehnička dokumentacija
   Izrada tehničke dokumentacije
   Prikaz detalja

Dokumentacija
   Izrada predmera i predračuna
   Definisanje prikaza prostorija
   Izrada legendi

Priprema projekta za prezentaciju/štampu
   Renderovanje priloga
   Kreiranje i upotreba podloge za štampu
   Kreiranje pečata/zaglavlja 

Praktični ispit


__________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa dobićete međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat o uspešno završenom kursu.


__________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close