Rigging


Naučite kako da pripremite vaš model za animaciju!

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji se prvi put susreću sa riging (rigging) tehnikama, kao i profesionalnim rigerima koji žele da dopune svoja znanja o rigovanju karaktera. Na ovom kursu prolazićemo kroz ceo proces rigovanja jednog karaktera, koji uključuje rigovanje kičme, ruku, prstiju, nogu, glave i lica.Polaznici kursa biće detaljno upoznati sa konceptima rigovanja koji uključuju, između ostalog, i pripremu 3D modela za rigovanje i napredne tehnike kao što su : 

•    streč (stretch) tehnika – rastezanje ruku i nogu karaktera
•    IK-FK svič (switch), tehnike kao što su forarm tvist (forearm twist) bez gubitka mase   
•    korektivni blend šejpovi (blend shapes)

Posebna pažnja biće posvećena procesu skinovanju karaktera [povezivanje modela – meša (mesh) sa kontrolama], koji je jedan od ključnih koraka u dobrom rigovanju. Polaznicima ćemo omogućiti detaljan uvid i uputstva za alate koje se koriste u procesu rada. Nakon završenog kursa polaznici će: 

•    imati znanja da samostalno implementiraju naučene tehnike,  
•    moći da unaprede već postojeće rigove na kojima su samostalno radili, 
•    dobiti na trajnu upotrebu sve skripte (MEL i Python) i alate koje su koristili tokom trajanja kursa.


__________________________________________________________________________________________________________________

Osnovne informacije o kursu:

________________________________________________
dužina trajanja kursa:  40 časova 
________________________________________________
potrebno predznanje:   3D/VFX Essentials* 
________________________________________________
cenu kursa na srpskom: 1000 EUR
________________________________________________
     *ili ekvivalent u znanju
   **dostupna praksa
     u cenu je uračunat PDV
      čas traje 45 minuta 

Prijavu za pohađanje kursa u učionici ili za online interaktivni kurs pošaljite ovde>

__________________________________________________________________________________________________________________

Program kursa: 


Teorija rigovanja i alati
  • Teorija rigovanja
  • Upoznavanje sa alatima koji se koriste prilikom rigovanja

Skeleton meni
  • Upoznavanje sa skeleton menijem

Orijentacije jointa, kontrole za animaciju
  • Objašnjavanje orijentacije jointa i pravljenje kontrola za animaciju
  • Postavljanje jointa i pravilna orijentacija jointa na karakteru
   (Tips and tricks kako da se najbolje i najbrže postavljaju jointi na karakteru)
  • Finalno postavljenje jointa na karakteru, imenovanje i mirorovanje jointa
  • Vežba postavljanja jointa

Rigovanje nogu
  • Tehnika reverse foot controls
  • Pitanja i vežba
  • Napredne tehnike rigovanja nogu (IK-FK sistem, IK stretch, pole vectors)
  • Pitanja i vežba

Rigovanje kičme i glave
  • Rigovanje kičme i glave (IK stretch i FK sistem)
  • Pitanja i vežba

Rigovanje ruku
  • Rigovanje ruku (IK stretch i FK sistem, forearm twist)
  • Pitanja i vežba

Rigovanje prstiju
  • Rigovanje prstiju, pravljenje predefinisanih poza i mogućnost manuelnog pomeranja svakog prsta posebno 
  • Pitanja i vežba

Priprema riga za animatore
  • Priprema riga za animatore i spajanje svih rig sistema (čišćenje suvišnih atributa na kontrolama, kolorisanje kontrola 
     za lakšu vizuelnu selekciju, pravljenje pravilne hijerarhije za global scale celog riga)
  • Pitanja i vežba

Teorija skinovanja
  • Teorija skinovanja
  • Upoznavanje alata za skinovanje
  • Priprema modela za skinovanje
  • Tehnike skinovanja (smooth i rigid)
 
Skinovanje rigovanog karaktera
  • Skinovanje rigovanog karaktera (prvi deo)
  • Pitanja i vežba
  • Skinovanje rigovanog karaktera (drugi deo)
  • Pitanja i vežba

Napredne tehnike skinovanja
  • Napredne tehnike skinovanja (tehnike koje daju efekat realne deformacije tela)
  • Pitanja i vežba

Rigovanje lica
  • Face rigovanje (teoretski deo)

Blend shape-ovi 
  • Upoznavanje sa blend shape-ovima
  • Blend shape tehnika za rigovanje lica, pravljenje kontrola za animaciju blend shape-ova
  • Pitanja i vežba

Tehnike za rigovanje lica
  • Bones tehnika za rigovanje lica, i pravljenje kontola za animaciju
  • Pitanja i vežba
  • Cluster tehnika za rigovanje lica, i pravljenje kontola za animaciju
  • Pitanja i vežba

Povezivanje face i body riga
  • Povezivanje face i body riga, pravljenje low res modela za brzi feedback prilikom animiranja
  • Pitanja i vežba

Napredne tehnike za rigovanje
  • Napredne tehnike za rigovanje (corrective shapes
  • Pitanja i vežba


________________________________________________________________________________________

Literatura:


* literaturu na kojoj je kurs zasnovan polaznici kursa mogu pozajmiti iz biblioteke Crater VFX Training Centra


__________________________________________________________________________________________________________________

Sertifikat:

Po završetku kursa polaznici dobijaju međunarodno priznati Autodesk Certificate of Completion, kao i Crater VFX Training Center sertifikat  o uspešno završenom kursu.

__________________________________________________________________________________________________________________


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close