Aleksandar Babić
3D/VFX Essentials
2015

Kao grafičkom dizajneru 3D modeling mi je bio uvek zanimljiv, ali pre kursa se nikad nisam bavio njim, tako da sam na kurs krenuo bez ikakvog predznanja. Na kurs 3D/VFX Essentials sam se prijavio jer je par kolega pre mene pohađalo isti, i video sam da su dosta novih stvari naučili za relativno kratak period, ali veoma kratak kad se vidi koliko je to kompleksna i velika oblast. Predavanja su zaista sadržajna i zanimljiva, i upoređujući predhodno školovanje mislim da sam za par meseci na kursu naučio više stručnih stvari nego za par godina studija. Predavači Dragan i Miloš, kao i svi ostali zaslužuju sve pohvale. Preporučio bih kurs 3D/VFX Essentials svima koji žele da se bave 3D modelingom, jer će posle kursa to zaista i moći.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close