Aleksandar Mišić
3D/VFX Essentials
2017

Crater škola i kurs 3D/VFX Essentials je preporuka za sve koji žele da zakorače u svet 3D-a, kao i za one koji žele da prošire i unaprede svoje znanje u ovoj oblasti. Program kursa je osmišljen tako da vas za relativno kratak period sistematski upoznaje sa osnovama 3D-a kroz Maya program, koji je generalno i najzastupljeniji alat u ovoj industriji, a to je svakako pravilniji i lakši način od gledanja tutorijala, koji često mogu biti previše konfuzni za nekog ko se prvi put susreće sa 3D-om.
Dragan i Miloš su sjajni predavači koji poseduju ogromno znanje i iskustvo u ovoj oblasti. Od prvog dana sa polaznicima grade opušten odnos, koji stvara prijatnu atmosferu i energiju na predavanjima. I u svakom trenutku su spremni da se posvete svakom polazniku i nesebično podele svoje znanje i pomognu u rešavanju svih problema kako na predavanjima, tako i van njih.
Sve u svemu, jedno sjajno iskustvo i prilika da se upozna dosta zanimljivih i kreativnih ljudi.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close