Ana Jovanović
3D Visualization
2013

Od potpunog početnika, kroz veoma intezivna predavanja sam dobila osnovno znanje koje mi je omogućilo da napredujem u poslu. Toplo bih preporučila kurs svima koji se bave arhitekturom i dizajnom.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close