Anđelina Mitić
Digital Image Editing and Creation
2015

Iznad mojih očekivanja,grupe male, pristup predavača fantastičan,drži pažnju sve vreme, što ukazuje da je sve zanimljivo i interesantno, a pritom savladaš kurs odlično. Neiscrpno su se trudili da nam sve objasne i prenesu svoje znanje. Svakom bih preporučila Crater školu.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close