Bojan Milovanović
Digital lighting, Shading and Rendering
2013

Kako ni u jednoj umetničkoj školi, a ni na fakultetu kod nas, ne postoji ozbiljnije bavljenje svetlom, a kako me je to oduvek privlačilo, jedini način da uđem u taj svet bio je preko kursa Digital Lighting. Korišćenje svih tipova osvetljenja iz realnog života, shader-a za definisanje materijala, i priprema rendera, tehničke su stvari u koje će vas uputiti odličan predavački tim (Ivan Vasiljević - predavač, Ognjen Vuković - asistent), a sva ostala nadgradnja vezana je za samo jednu stvar - osećaj.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close