Dragoslav Radosavljević
Digital Image Editing and Creation
2015

Već neko vreme sam planirao da se usavršim u korišćenju Photoshop-a, i to mi je ovaj kurs apsolutno pružio. Proširio mi je vidike i pogled na korišćenje ovog programa, možda najviše u pogledu odnosa pikseli/boje/štampa. A i Sale je izuzetan predavač! U svakom slučaju, topla preporuka! 


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close