Evin Pešić
3D/VFX Essentials
2012

Oduvek sam želela da steknem kvalitetno znanje za Maya Software. Saznala da Crater kreće sa školom. Rešila da otvorim nova vrata. Prezadovoljna sam novim iskustvom koje sam stekla na kursu, znanje i velika strast ka 3D-u i Maya-i od strane vrhunskih profesionalaca kao sto su Dragan Mioković (3d modelar), Miloš Jovanović (generalista), Ivan Vasiljević (lightning and texturing), su mi dale inicijalnu kapislu da zavolim i upustim se u nove virtuelne pustolovine.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close