Jelena Đurić
Digital Image Editing and Creation
2017

Mislim da je ovo dobar kurs za početnike, koji žele da savladaju osnove ili sistematizuju već postojeće znanje kako bi se dalje nadograđivali.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close