Jelena Jovović
3D Visualization
2016

Jako sam zadovoljna stečenim znanjem na kursu 3D Visualization. Predavač nam je objasnio logiku samog programa što omogućava da se vrlo lako napreduje, kako na kursu, tako i kasnije samostalno. Nemam nikakvih zamerki, a ono što smatram da bi bilo korisno jeste nadogradnja samog kursa, u vidu naprednog nivoa, gde bi se učile dodatne finese.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close