Katarina Drezga
Digital Image Editing and Creation
2015

Upisala sam kurs kako bih savladala na najbolji mogući način Photoshop koji mi je neophodan. Sve nedoumice koje sam imala, predavač je uklonio. Prijatna atmosfera, odlični uslovi rada, dobar program kursa. Cilj ispunjen. Hvala za sve naučeno! Ne možete pogrešiti ako dođete da učite u Crater training centru!


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close