Kristina Miletić
Digital Image Editing and Creation
2017


Kurs je prevazišao moja očekivanja, vrlo je raznovrstan, obiman, a ipak sistematičan i pre svega zabavan. Mislim da svako na njemu može da nauči nešto korisno. Potencira se rad sa razumevanjem, a ne učenje napamet. Predavač je prepun strpljenja i zaista pristupačan. Sveukupno, jedno lepo iskustvo.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close