Maja Milovanović
Environment Design & Matte Painting
2012

Kurs Concept art i Matte painting je izuzetno dobro osmišljen. Kroz postepeno uvođenje u problematiku stićete tehničke veštine koje se osim u Environment dizajnu mogu primeniti u raznim drugim oblastima dizajna i umetničkog izražavanja digitalnom slikom. 
Posebno bih naglasila da i pored tri umetničke škole koje sam pohađala (i sama sam profesor Crtanja i slikanja u jednoj od njih) na kursu sam imala priliku da naučim vrlo korisna i nova saznanja i slikarske veštine na vrlo egzatan način, koje se ne mogu naučiti ni u jednoj umetničkoj školi u Srbiji. Na tome sam vrlo zahvalna Dejanu Vukadinoviću izuzetnom stručnjaku i odličnom predavaču.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close