Maksim Ljubenković
3D/VFX Essentials
2013

Pre početka kursa 3D/VFX Essentials nisam imao nikakvog praktičnog iskustva u 3D modelovanju. Prijatno sam iznenađen količinom stvari koje smo savladali u relativno kratkom vremenu zahvaljujući predavačima i asistentima koji su nesebično i profesionalno prenosili svoje znanje i iskustvo.  Kad god bih bio u nedoumici, uvek sam bio siguran da mogu da se oslonim na njihove savete. Predavač Dragan i asistent Miloš su uvek bili spremni da ostanu duže od trajanja predavanja, kako bi nam što bolje objasnili rešenja problema koji su se tokom rada pojavljivali.
Sva moja očekivanja koja sam imao su u potpunosti ispunjena i preporučio bih ovaj kurs svima koji su zainteresovani za tu oblast.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close