Marija Jovanović
Environment Design and Matte Painting
2015

Kurs Environment Design and Matte Painting me je toliko poneo da sam na kraju počela da sanjam selektovano dreveće i celu grupu studenata, sa profesorom Dejanom Vukadinovićem, kako šetamo među tim selekotvanim drvećem. Kurs je jako interesantan i koristan u svakom smislu. Ja dolazim sa velikim vizuelnim iskustvom i znanjem, samim tim što imam 11 godina obrazovanja u vizuelnim umetnostima, a kurs Matte Painting mi je otvorio ceo jedan svet digitalne 2D umetnosti. Osim što mi je dao osnovu da se bavim environment dizajnom, otvorio mi je i polje u kome ću svoju umetnost povezivati sa digitalnom umetnošću, što mislim da je neminovna integracija u budućnosti - sklop tradicionalnih znanja i tehnika sa novim medijima.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close