Marija Jovković
Environment Design & Matte Painting
2014


Kurs mi je omogućio odlično poznavanje softvera, otkrio mi stvari za koje nisam pretpostavila da postoje. Osim toga, predavanja su jako dobro koncipirana tako da se istovremeno pruži dobar uvid u tu oblast i praktično nauči kako se to radi. Sve vreme poseban kvalitet je visok umetnički kriterijum u radu. Kurs je jako zahtevan.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close