Marina Vasić
Environment Design and Matte Painting
2015

Kurs Environment Design And Matte Painting je najpribližniji analognom crtanju i slikanju, koji pruža ogromne digitalne mogućnosti za stvaranje realnih i imaginarnih digitalnih slika – concepta i mattea. Hvala profesoru Dejanu Vukadinoviću koji nam je proširio vidike.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close