Milan Nikolić
3D/VFX Essentials
2014

Utisci sa kursa su više nego pozitivni!!! Jako sam zadovoljan ambijentom, tehničkom opremljenošću Crater studija. Crater poseduje vrhunske računare i prateću opremu. Takođe sam jako zadovoljan znanjem stečenim na predavanjima, kao i predavačima. Naročito bih želeo da pohvalim predavača, čoveka koji raspolaže širokim spektrom znanja iz najrazličitijih oblasti, i čija su predavanja bila jako korisna i zanimljiva. Takođe ceo Crater tim je bio jako konstruktivan i podređen cilju da što lakše savladamo gradivo. HVALA VAM ŠTO STE ME NA PRAVI NAČIN UVELI U SVET 3D-a. Pozdrav Milan Nikolić!!!


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close