Milan Velimir
3D/VFX Essentials
2015

Kao neko ko je tek zakoračio u svet 3D-a smatram da sam pohađanjem 3D/VFX Essentials kursa stekao i više nego solidnu osnovu za dalje usavršavanje u toj oblasti. Smatram da znanja koja se stiču na ovaj način direktno od ljudi koji su već ostvareni u toj branši omogućavaju brže napredovanje u poređenju sa samostalnim radom bez stručnog nadzora. Sve pohvale za glavnog predavača Dragana, asistenta Miloša i ostale predavače koji su tokom celog kursa pomagali da se početnički entuzijazam kanališe na pravi način, prilagođavajući tempo nastave i vežbi potrebama i mogućnostima grupe, neretko izlazeći u susret polaznicima i van okvira svoje ugovorne obaveze. Opremljenost Crater VFX Training Centre je na nivou koji omogućava prijatan rad i u dužem vremenskom periodu, a stručnost i ljubaznost svih zaposlenih je nešto zbog čega mogu da preporučim ovaj kurs svima koji mogu da ga priušte, a pritom imaju iskreno interesovanje za intenzivno učenje 3D-a.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close