Milena Pavlović
3D Visualization
2016

Smatram da je Crater VFX Training Center odlično polazište za sve one koji žele da se upuste u svet 3D modelovanja. Kurs 3D Visualization je prilagođen različitim profilma, dizajnerima, arhitektama i svima onima koji žele da započnu svoju karijeru kroz 3D modelovanje. Veoma intenzivna i temeljna predavanja su mi pomogla da za kratko vreme postignem nivo znanja koji mi je omogućio rad u struci i započinjanje sopstvene karijere kao dizajnera. Rad sa predavačem je bio veoma kvalitetan, na jasan i praktičan način prenosio nam je svoje znanje i iskustvo. Drago mi je što sam odabrala Crater VFX Training Center, svima bih preporučila ovaj kurs, a verujem da su i ostali kursevi na istom nivou i veoma kvalitetni.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close