Milena Radović
3D/VFX Essentials
2014

Iskustvo koje je, po meni, više od kursa. Predavači se ne razbacuju gomilom informacija koje kao početnik ne možete da savladate, već se trude da izgrade bazu i ukažu na neophodnost širine i temeljnosti u pristupu, učeći vas tako na koji način da učite. Iako je sjajno imati podrškupri prvim koracima kako bi što brže rešili probleme na koje nailazite, podjednako je važno steći veštine da se dalje samostalno razvijate, što ovaj kurs svakako omogućava.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close