Miloš Mihajlović
3D/VFX Essentials
2017

Prezadovoljan sam kursom, unapredio sam znanje u pragramu Maya koje sam stekao na Maya Teen kursu. Predavači su odlični i posvećeni svom radu. Generalno kurs će pomoći svima koji hoće da krenu da se bave 3D modelingom i da naprave svoje prve korake u VFX industriji. 


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close