Miloš Savić
3D Visualization
2017

Veoma sam zadovoljan kursom 3D Visualisation koji sam pohađao kod vas, kao i predavačem gospodinom Milićem Kovačevićem, koji je izvanredno preneo svoje znanje u 3DS Max u. Zahvalio bih se gospodinu Miliću i vama tj. Crater studiju, što ste bili strpljivi i otvoreni za svako dodatno pitanje koje sam imao u toku kursa i posle završenog predavanja kako bi uspešno odradio svoj završni rad i još dodatno unapredio svoje znanje. Takođe bih svakom ljubitelju dizajna i gaming artisti, ako se nije još odlučio gde bi započeo svoje 3D obrazovanje, ili nastavio svoje dalje usavršavanje, toplo preporučio Crater VFX Traning Centar.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close