Mina Nenadović
3D/VFX Essentials
2015

Kurs je prevazišao sva moja očekivanja. Količina znanja koju nam je predavač preneo je i više nego dovoljna za ozbiljan početak u oblasti 3D modelinga. Predavanja su zanimljiva i obimna ali je moguće uklopiti ih sa svakodnevnim obavezama. Pored modelinga korisna su bila i predavanja vezana za animaciju, rendering i druge oblasti iz 3D-a. Korisni saveti i praksa koju dobijete na ovom kursu ne mogu da se uporede sa učenjem preko tutorijala, tako da bih preporučila kurs svakome.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close