Mladen Joksić
Environment Design and Matte Painting
2015

Kurs je ispunio moja očekivanja što se tiče koncepta rada i materije koja se izučava, kao i to da model po kome se radi ide u korak sa modernim tehničkim i umetničkim sistemima predavanja. Naravno sve to ne bi moglo dobro da se plasira i predstavi ljudima da nema dobrog profesora;)


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close