Momčilo Milovanović
3D/VFX Essentials
2016

Upisao sam kurs 3D/VFX sa namerom da znanje koje sam prethodno stekao učeći na svoju ruku, putem tutorijala preko interneta, usavršim. Iako je učenje preko interneta sasvim realna i moguća opcija za sticanje znanja, postoji ogromna razlika kada učite stvari na svoju ruku i kada vam znanje sistematski prenose stručnjaci u ovoj oblastii, i u svakom trenutku možete da im se obratite za pomoć.  Izlazili su mi u susret kako tokom kursa tako i van njega. Završio sam kurs i pritom stekao dosta znanja i samopouzdanja kako bih nastavio dalje.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close