Nenad Bačić
3D/VFX Essentials
2017

3d Vfx Essentials kurs je izuzetna osnova za profesionalno usavršavanje u 3d industriji. Znatan broj ljudi koji bi želeli da uče Autodesk Maya software će se dvoumiti da li da kreću na kurs ili samostalno da vežbaju jer im se pruža mnoštvo online materijala. Moguće je naravno i samostalno učiti, ali prednost koja se dobija pohađanjem kursa se ogleda u izvanrednoj stručnosti predavača, sposobnosti da prenesu njihovo profesionalno znjanje i da utiču na vaše samopuzdanje, koje će vas motivisati da i nakon završenog kursa nastavite sa usavršavanjem.
Kao neko ko je završio 3 kursa u Crater školi, imamo samo reči hvale kako za ovaj tako i za ostale kurseve. Osim stručnosti predavača, Crater škola permanentno radi na samousavršavanju i vrednuje mišljenja studenata. Upisom bilo kojeg od ponuđenih kurseva, nećete pogrešiti, već ćete sebi pružiti sticanje znanja na najefikasniji način.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close