Nenad Milinković
3D Visualization
2013

Kurs sam upisao kako bih obogatio znanje u izradi arhitektonskih vizualizacija i podigao nivo vizualne komunikacije na profesionalni. Višestruko se isplatilo u kvalitetu, ekonomičnosti i optimizaciji rada. Nismo se plašili i da odlutamo od programa i dodatno naučimo još neke interesantne i korisne stvari. Dobro, fleksibilno društvo, požrtvovani i posvećeni profesor i rezultat: 3D vizualizacija projekta.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close