Nikola Canić
Digital Compositing
2017

Na kursu sam naučio više nego što sam prvobitno očekivao. Sakupio sam vrlo bitne informacije ne samo o mom delu posla već i o tome kako funkcioniše ceo sistem. O predavaču imam samo reči hvale. Navodio nas je da svakom problemu sistematski pristupamo i razlažemo, kako sa tehničkog tako i sa umetničkog aspekta, uz puno strpljenja i volje da podeli svoje znanje.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close