Nikola Jovanović
Modeling and Texturing
2014

Nakon što sam završio osnovni kurs Maye u Crater VFX Training Centru shvatio sam da je moje sledeći korak kurs Modeling and Texturing. Predavači su dali sve od sebe da nam se nađu i pomognu svojim sugestijama, kao i da nas nauče da radimo kvalitetno i profesionalno. Preporučio bih ovaj kurs i Crater VFX trening centar svima. 


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close