Nikola Tomić
3D/VFX Essentials
2016

Predavači spremni za ozbiljan rad i šalu će sa vama podeliti svoje znanje i iskustvo na zanimljiv način. Pohvaliće vas ako vam ide dobro, ali će vam i dalje davati sugestije kako da budete još bolji. Ili će vam pomoći ako vam nešto nije jasno. Na kraju kursa ćete biti bogatiji znanjem i možda steći nove prijatelje. Ako vas makar malo zanima 3D VFX, ovo je kurs za vas.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close