Oliver Jovanović
Digital Image Editing and Creation
2015

U jednom izuzetnom filmu, Majkl Kejn objašnjava kako se svaki magični trik sastoji iz tri dela. U slučaju ovog kursa nema trika, ali postoje tri stvari koje su me oduševile: količina znanja koju smo stekli, lakoća sa kojom je to znanje preneseno i strpljenje da se odgovori na sva naša pitanja i izađe u susret svim polaznicima.
Zahvaljujem Saši i devojkama koje su bile zadužene za kontakt i organizaciju ovog veoma lepog iskustva.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close