Olja Pantović
3D/VFX Essentials
2013

Ovaj kurs je za sve koji žele da krenu da rade u 3D/VFX industriji, a nisu sigurni kako i odakle da počnu. Lično kao mladom likovnom umetniku bez ateljea i značajnijih sredstava za realizaciju sopstvenih radova, digitalni mediji su mi veoma privlačni zbog velikih mogućnosti koje nude.
Na kurs sam krenula bez predznanja u 3D-u, ali to nije bio problem, jer su se i predavač, Dragan Mioković, i asistent, Miloš Jovanović, trudili da nam na vrlo pristupačan i razumljiv način prenesu osnovna znanja iz ove široke oblasti i pomognu na individualnom radu kad god je to bilo potrebno. Pohvalila bih i odlične uslove koje pruža Crater VFX Training Centre, i radujem se daljem usavršavanju na nekom od naprednih kurseva.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close