Olja Pantović
2013

Odlično je što je praksa počela ubrzo nakon završetka kursa, zbog čega nismo izgubili kontinuitet u radu, a što je retko u današnje vreme i što smo postepeno uključivani u rad na pravim projektima, gde smo mogli da primenimo sve što smo naučili na kursu i još mnogo toga što smo bili u mogućnosti da naučimo od profesionalaca koji rade u studiju.

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close