Roberto Gilić
3D/VFX Essentials
2014

Znanja koja sam želeo da usvojim na ovom kursu prevazišla su sva moja očekivanja. Umnogome je doprinela strukturno manja grupa ljudi što je omogućilo posvećivanje individualnom napretku. Na sva postavljena pitanja dobijao sam odgovore od iskusnog i stručnog tima, predavača Dragana i asistenta Miloša, koji su se trudili ne samo da nam prenesu znanja već i da stvore opuštenu i prijateljsku radnu atmosferu. 
Sve pohvale...

Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close