Slavko Simonović
3D/VFX Essentials
2013

Kurs u Crater VFX Training Centre-u je veoma dobar, i sama predavanja su temeljna osnova za početak, i eventualno dalje razvijanje kroz druge programe neophodne za VFX industriju. Predavač je stvarno vredan hvale, s obzirom na količinu gradiva koju je trebalo savladati, i način na koji je nešto komplikovano predstavio na dosta jednostavniji način, kako bi i neko ko se nikada ranije nije susretao sa Mayom, Mudboxom i Photoshopom mogao da razume. Upoznavanje sa Mayom nam je pruženo kroz širok spektar alata i načina za modelovanje, a kasnije i osnovama za rigging, UV mape, rendering i animaciju. Svaka čast i za asistenta koji nam je dosta pomogao oko naših modela, i ukazao na početničke greške koje su se pojavljivale.
Školom sam veoma zadovoljan, i toplo bih je preporučio svakome ko ima slična interesovanja.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close