Slavko Simonović
2013

Nakon završenog kursa VFX Essentials, dobili smo mogućnost da još neko vreme provedemo u Crater Studiju kako bi doradili svoje radove i popravili neke nedostatke koji su se pojavili. Imali smo mogućnost da se upoznamo i sa drugim programima koji se pojavljuju u industriji. Konkretno, ja sam u Maya-i u kojoj je prvobitna slika urađena, naučio kako se rade pass-ovi za compositing, i kasnije u Nuku, popravio svetlo, odsjaje na metalu, blur...
Svi su u studiju bili od velike pomoći i praksa mi je dosta pomogla, ali nas čeka još posla kako bi svoje znanje unapredili. 
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close