Snežana Mitrović
Digital Image Editing and Creation
2014

Na kurs Digital Image Editing and Creation sam krenula kao totalni početnik koji nije znao apsolutno ništa o Photoshopu, a posle 5 nedelja sam više nego sposobna da primenim sve mogućnosti koje ovaj program pruža. Izuzetno sam zadovoljna načinom rada i predavanjima, jer je Saša Živković izuzetan poznavalac programa koji je imao u svakom trenutku odgovor na sve naše nedoumice, a ponekad i na potpuno bezvezna pitanja. Nadam se da ću svoje znanje moći da proširim i nekim naprednijim kursem koji organizuje Crater VFX Training Centre jer sam zaista zadovoljna znanjem koje su mi pružili.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close