Srđan Zuvić
Environment Design and Matte Painting
2015

To je za mene bilo, jedno novo iskustvo i širenje perspektive. Nisam se nadao na početku da ću tako brzo uspeti da ovladam tehnikom crtanja sa kojom nisam imao nikakvih dodira pre dolaska u Crater VFX Training Centar.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close