Srećko Nedeljković
Digital Image Editing and Creation
2017

Došao sam na kurs sa nekim predznanjem, ali mi je Saša veoma pomogao da to znanje razvijem i usavršim. Veoma sam zadovoljan sistemom predavanja i saradnjom sa predavačem, kako tokom časova tako i van njih. Preporučio bih kurs i početnicima i onima koji žele da upotpune već stečeno znanje.


Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close