Stefan Drašković
Digital Image Editing and Creation
2016

3D Visualization
2016

Završio sam kurseve Digital Image Editing and Creation i 3D Visualization u Crater VFX Training Centru. Tokom ovih kurseva stekao sam adekvatno znanje i veoma sam zadovoljan dosadašnjim postignutim rezultatima, ali i samom obukom u Crater VFX Training Centru. Rad sa predavačima bio je izuzetan i veoma kreativan, oni su na jasan i praktičan način prezentovali mogućnosti rada u programima Photoshop i 3Ds Max. Ljudi iz Centra su tokom trajanja kursa bili korektni prema svima nama, prvenstveno zbog svoje komunikativnosti i opuštenosti, a ono što je najbitnije za svakog polaznika kursa, veoma su otvoreni za saradnju i pružanje znanja za budući napredak.
Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close