Stefan Spasojević
Digital Image Editing and Creation
2015

Što se tiče utisaka sa kursa, prilično sam zadovoljan osnovama koje sam stekao, kao i smernicama i preporukama za dalji rad. Saša je materiju izlagao veoma razumljivo, tako da sam zadovoljan time kako je kurs protekao.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close