Tamara Dinić
Digital Compositing
2015

Kurs je koncipiran od strane profesionalaca koji se dugo bave ovim poslom, a koji takođe učestvuju i u svojstvu predavača. To je od velike koristi, jer osim teorijskog znanja prenose i svoja praktična iskustva, koja su neprocenjiva. Kurs je prilično zahtevan u smislu vremena koje je neophodno izdvojiti za časove i vežbu, traži posvećenost i ozbiljnost, ali iz tog razloga, za kratko vreme osposobljava polaznika za samostalan rad. Predavači su bili dostupni u svakom trenutku za sva naša pitanja i bezrezervno su delili svoja znanja sa nama. Praksa nam je omugućila rad na komercijalnim projektima, kroz koje smo upoznali i način na koji produkcija funkcioniše.Subscribe to our mailing list :

* indicates required
Email Format
Close